Mouseover Zoom loading...

Los 664

Drei Holzmasken, u.a. Schamane, Khroda

Schätzpreis:

800 € - 1.000 €

Zuschlagspreis:

Beschreibung:

Nepal, Gurung, Rai/ Bhutan o. Tibet
27x17 / 22x14 / 25x15 cm
Bedeutende süddeutsche Privatsammlung, vor 2000 bei Schoettle Ostasiatica erworben - Part. best.
Vgl. B. & C. de Wattville: Masques de I'HImalayas. Fondation B. & C. de Wattville, Martigny, 2009: 35, 44, 69; Eric Chazot: Masks of the Himalayas. Pace primitiva, New York, 1990: 28